M ČR IPO – stopy

Chtěl bych tímto uklidnit několik poplašných zpráv, které dnes proběhly a vysvětlit k čemu vlastně došlo.

Dnes na loukách, kde budou probíhat pachové práce majitel pozemku provedl zalévání biopásů travin odpadní vodou. Přímo na těchto biopásech se stopy klást nebudou. Použitá voda byla pouze běžně znečištěna. Nejednalo se o vyvážení znečištěných kalových vod, jak se někdo domníval. Na průběh pachových prací tento zásah majitele pozemku nebude mít vliv.