O nás

ZKO461_logo-pruhledne_male

 

Naše ZKO je součástí Českého kynologického svazu a zabýváme se především výcvikem sportovní kynologie dle Národního zkušebního řádu a Mezinárodního řádu IPO. Dále se také částečně zabýváme výcvikem agility a poradenstvím o chovu a vystavování psů.
Rádi v našich řadách přivítáme kohokoli, kdo má rád psy a chce je něčemu naučit jak pro soutěže, tak i pro vlastní potěšení. Vašeho psa Vám nevycvičíme, ale naučíme Vás vycvičit si ho sami, a tak ho učit novým věcem a poslušnosti.

Historie klubu

V letech 1951 a 1952 se několik nadšenců v Roudnici n.Labem začalo zabývat chovem a výcvikem služebních psů. Mezi těmi prvními nadšenci byli p.Průša (snad 1.náčelník) a p.Müller jako výcvikář. K těmto prvním průkopníkům se záhy přidali p.Janoušková, p.Motyčka, p.Koňas, budoucí manželé Kaclovi a o nějaký rok později p.Čmejla a p.Vološčuk. Tito dali základ roudnické pejskařině.

Po prvním náčelníkovi p.Průšovi převzal náčelnickou funkci p.Kacl a po několika letech jej vystřídal p.Vološčuk. Od poloviny sedmdesátých let až dosud funkci předsedy organizace vykonává p.Václav Kejř.

V našich řadách vyrostla i celá řada mládežníků např. Vladislav Došek, Michael Bambásek a Radka Holubová, kteří se opakovaně probojovali na mistrovství mládeže. Mnoho dalších se probojovalo i na mistrovství dospělých.

Nežijeme pouze historií, ale i současností. Čtyřikrát jsme byli pověřeni uspořádáním mistrovství republiky a to v letech 1988, 1990, 2000, 2015. V několika letech jsme organizačně zajišťovali kvalifikaci pro mistrovství mládeže, pětistovák a mistrovství IPO, dále nespočet bonitací a svodů dorostu NO. V roce 2009 jsme se podíleli na organizování mistrovství světa FMBB, které se konalo v Roudnici n.L. V roce 2013 jsme také v Roudnici n.L. pořádali Mistrovství světa včech plemen ve sportovní kynologii.
Letos již pořádáme 48.ročník tradičního putovního Podřipského poháru.  Který v některých ročnících býval zároveň i kvalifikací na reprezentaci Severoč.kraje na MČR

Cvičiště se během let stěhovalo z roudnického „ostrova“ na Tyršův stadion, sportovní areál „Pod Lipou“ a Kohlíkovic cihelnu až na nynější místo – roudnický Slavín.

V 70.letech jsme vybudovali přístřešky pro psy, provedli opravu střech na klubovnách a výměnu oken v malé klubovně. Na přelomu 70. a 80.let jsme vybudovali kotce pro stálé ustájení psů, septik a následně jsme instalovali WC buňku. Vybudovali jsme přípojku od vodojemu na cvičiště, její rozvod do klubovny a na WC.
Koncem roku 1997 byla stará klubovna zbourána a na jejím místě byla počátkem roku 1998 postavena nová montovaná klubovna, kterou jsme získali ve výběrovém řízení jako bývalý pionýrský dům. Počínaje r.2000 jsme se začali více věnovat přestavbě a vybavení vnitřních částí klubovny. V současnosti máme v klubovně kromě místnosti pro figuranty, administrativní kanceláře, sociálního zařízení (WC, sprchy s teplou vodou) také velkou společenskou místnost a menší s pěkným barem. Nezapomněli jsme ani na okolí nové klubovny a tak jsme poblíž vybudovali přírodní terasu k letnímu posezení.

Díky nové klubovně a jejímu vybavení tak můžeme nyní veškeré akce, ať už klubové či soutěžní (vč.taneční zábavy) pořádat plně na našem cvičišti.

V roce 2013 jsme provedli asanaci základů dřevěné klubovny a zároveň jsme také položili novou podlahu. V roce 2015 jsme na dřevěné klubovně provedli rekonstrukci střechy.